Stacks Image 70

Datakwaliteit stap 2 - data-schoonmaak

Dataschoonmaak wordt in fasen ondernomen. Vergelijk eerst de bestaande data met de normen gemaakt in stap 1. Identificeer gevallen die niet voldoen. Bepaal dan welke correcties moeten worden toegepast op de data. Werk tot slot de operationele data bij met de goedgekeurde wijzigingen.

Dit werk moet worden gedaan op een kopie van de data buiten de operationele systemen. Updates op de operationele data kunnen alleen worden toegepast wanneer de voorgestelde wijzigingen zijn beoordeeld en goedgekeurd door degenen die verantwoordelijk zijn voor de operationele data.

Mijn bijdrage


  • Vergelijk de operationele data met de normen.
  • Identificeer afwijkingen van de normen.
  • Identificeer duplicaten en redundant data.
  • Bepaal voorgestelde wijzigingen.

Dit kan tijdrovend werk worden waarvoor de reguliere human resources onvoldoende capaciteit hebben.

Dit alles in nauwe samenwerking met degenen die werken met de data en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen die gebruik maken van de data.