B2B handelsberichten

Datakwaliteit is essentieel in de elektronische uitwisseling van zakelijke handelsberichten tussen de computersystemen van handelsbedrijven. De gegevens worden direct overgedragen van de informatiesystemen van de ene onderneming naar de systemen van haar handelspartners.

Berichten voor zakelijke functies zijn ontwikkeld volgens strenge normen om kwaliteit van de gegevens te waarborgen en ambiguïteit te vorkomen in de communicatie tussen handelspartners. Erkende internationale normen op dit gebied zijn onder andere UN/EDIFACT, OAGIS, RosettaNet, en GS1 eCOM.

Gedurende vele jaren was ik betrokken bij EDIFICE, de B2B EDI gebruikersgroep in de elektronica-industrie. Ik heb daar de functies van Secretaris en Penningmeester verkozen, en was daarnaast bij verschillende werkgroepen betrokken. Ik speelde een rol bij het ontwerp van het bedrijfsproces voor self-billing en in het ontwerp van een raamwerk voor het specificieren van inter-enterprise business processen alsmede de uitvoering ervan met behulp van EDI-berichten.

Mijn bijdrage bij het invoeren van B2B berichten


  • Message Mapping - bepalen van de relaties tussen de data-elementen in een standaard B2B berichtstructuur en die in een applicatie interface.
  • Message Implementation Design - het specificieren van het bedrijfsproces, gegevensvereisten en het gebruik van een standaard B2B-bericht voor de uitvoering met een handelspartner.
  • Ervaren gebruiker van GEFEG.FX

B2B proces architectuur

Stacks Image 93
Dit schema beschrijft de informatie-uitwisseling tussen handelsondernemingen en het bedrijfsproces op het raakvlak tussen hen. Internationale normen bepalen de datastructuren en data die worden gebruikt om al deze soorten informatiestromen in te voeren.

Het diagram toont processen en informatiestromen die typisch zijn voor productiebedrijven. Vele andere soorten gestandaardiseerde berichten zijn beschikbaar voor implementatie in processen tussen andere soorten ondernemingen.