Drie stappen om uw datakwaliteit op orde te krijgen

1. Definieer de data

Goede definities worden de normen voor het bepalen van de kwaliteit van de data.
Voor ieder data-element moet er een specificatie bestaan van de betekenis ervan, de geldig waardeverzameling en eventueel formaateisen. En de relaties en afhankelijkheden tussen data-elementen moeten duidelijk zijn.

2. Data-schoonmaak

Vergelijk de bestaande data met de standaard. Identificeer elementen die niet voldoen. Bepaal welke correcties moeten worden toegepast op de data. Dan overgaan tot update van de operationele data.

3. Zorg dat data schoon blijft

De data zullen alleen schoon blijven als de dagelijkse update procedures passen ook de normen toe.
De verantwoordelijkheid voor de data moet worden toegewezen binnen de organisatie. De procedures om data te actualiseren moeten worden begrepen en business rules toegepast op de data.

Mijn bijdrage

Voor het effectief uitvoeren van deze stappen is management commitment onontbeerlijk. Betrokkenheid van degenen die verantwoordelijk zijn voor bedrijfsprocessen moet door middel van een project aanpak geregeld worden.
Ik breng expertise en capaciteit om werk te doen in elke projectfase.