Stacks Image 68

Datakwaliteit stap 3 - houd uw data schoon

De data zullen alleen schoon blijven als de dagelijkse update procedures ook de normen toepassen die bij stap 1 zijn ontwikkeld.

De verantwoordelijkheid voor de data moet worden toegewezen binnen de organisatie. De procedures om data te actualiseren moeten worden begrepen en business rules toegepast op de data.

Mijn bijdrage


  • Schrijf business rules die worden toegepast bij het actualiseren van de data.
  • Schrijf de procedures voor het actualiseren van data en data-groepen.

Dit alles in nauwe samenwerking met degenen die werken met de data en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen die gebruik maken van de data.