Stacks Image 30

Datakwaliteit stap 1 - defineer de data

Om de kwaliteit van data te bepalen en om slechte data schoon te maken, zijn duidelijke criteria nodig. Voor ieder data-element moet er een specificatie bestaan van de betekenis ervan, de geldige waardeverzameling en eventueel dataformaat eisen. En de relaties en afhankelijkheden tussen data-elementen moeten duidelijk zijn.

Deze definities worden het fundament voor de volgende stappen, data-schoonmaak en het schoonhouden van de data.

Mijn bijdrage


  • Informatiemodellering om de relaties tussen data-elementen te specificeren en ook om relaties tussen data en de objecten die zij vertegenwoordigen te bevestigen. (UML, ER)
  • Maak consistente definities voor de data-elementen volgens de internationale normen (ISO / IEC 11179, ISO / IEC 61360).
  • Ontwerp bedrijfsregels die de afhankelijkheden en de voorwaarden in de relaties tussen data-elementen uitdrukken.
  • Data-dictionary management om het creëren, onderhouden en publiceren van complexe, uitgebreide sets van data-elementen mogelijk te maken.

Dit alles in nauwe samenwerking met degenen die werken met de data en degenen die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen die gebruik maken van de data.