Datasoorten in de onderneming

Stacks Image 24

Transactiedata

Transactiedata zijn gemaakt door- en gebruikt in- de ondernemingsoperaties. Bedrijfsprocessen, zoals verkooporderverwerking en facturering, creëren data over details zoals datum, tijd, locatie, prijs, aantal, betaalmethode, enz.

Cumulatieve data

Cumulatieve data bestaan uit de transactiedata geaggregeerd tijdens een periode om informatie over de prestaties van de onderneming inzichtelijk te maken in termen van winst en verlies, cash flow, vergelijkingen met doelstellingen en budgetten, en trends en uitzonderingen.

Master data

Zowel transactie als cumulatieve data zijn afhankelijk van master data om de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen. Dezelfde master data moeten beschikbaar zijn voor alle bedrijfsprocessen. Fouten in master data vermenigvuldigen zich in de transactie data. Dit leidt tot onjuiste cumulatieve data en verspilde moeite in het analyseren en corrigeren van fouten.

Hoofddoel van dataschoonmaak

De focus van een datakwaliteit project ligt op master data. Master data in een onderneming bestaan uit verzamelingen van bedrijfsgegevens, zoals klantgegevens, leveranciersgegevens, product- en prijsgegevens, identity management, resource en planning data. En al deze verzamelingen bevatten elementen van algemene referentie data zoals landcodes, kalendergegevens, valutacodes, productclassificaties en nog veel meer.